KERK HEILIGE FAMILIE

De kerk van de H. Familie aan het Old Hickoryplein (Wyckerpoort) was een ontwerp van de Maastrichtse architect Theo Boosten. De parochie van de H. Familie werd in april 1949 opgericht en in oktober van dat jaar werd er een noodkerk gebouwd, waarmee de parochie zich bijna tien jaar heeft moeten behelpen. Bouwpastoor Nijsten meldde het bisdom al op 20 september 1955 dat hij een nieuwe kerk wilde laten ontwerpen door architect Theo Boosten. De eerste steenlegging vond echter pas een kleine vijf jaar later plaats, in maart 1960. De H. Familiekerk werd op 29 april 1961 ingezegend en een jaar later, op 20 mei 1962, door mgr. Moors ingezegend. De kerk met haar speelse vormen bepaalde meer dan 35 jaar het beeld van het Old Hickoryplein. De laatste mis werd op 20 april 1997 gevierd. Het Allerheiligste werd aansluitend in processie overgebracht naar de O.L.V. van Lourdeskerk. In 1999 werd de H. Familiekerk tenslotte gesloopt.