BEELDEN KOEPELKERK

Piet Killaars beeldde hierop uit: een madonna met aan de voet daarvan de annunciatie (aankondiging), en de in het openbaar lerende Christus met de kruisiging.