KUNSTWERKEN IN WYCKERPOORT

In Wyckerpoort staan meerdere kunstwerken. In de volgende pagina's worden deze beschreven.