SAKSENSTRAAT

De Saksen waren een Germaanse stam, die zich in de 3e eeuw na Christus in Oost Nederland en aangrenzend Duits gebied vestigden. Zij drongen met de Franken in de 5e eeuw het Romeinse Rijk binnen. Samen met de Angelen uit Noord-Duitsland trokken delen naar Britannia. In de 8e eeuw onderwierp Karel de Grote hun hele Duitse stamgebied en begon hun kerstening.

 
Google straatbeeld