MGR. BEELPAD

Mgr. D.Th.E. Beel (1910-1996) was aalmoezenier van de arbeid in Maastricht en later hulpbisschop in het Bisdom Roermond. Na zijn emeritaat heeft hij zich ingezet voor het pastoraat in het Wittevrouwenveld.