KEIZER OTTOSTRAAT

Keizer Otto I de Grote (912-973) stichtte het Heilige Roomse Rijk waarvan het huidige Duitsland het belangrijkste deel vormde.

 

 

Google straatbeeld