KAROLINGENSTRAAT

De Karolingen is de naam van de Frankische heersers (751-987), genoemd naar Karel de Grote, zoon van Pepijn de Korte (hofmeier). De traditie zegt, dat de Karolingische vorsten, die Aken tot hoofdzetel van hun rijk hadden gemaakt, Maastricht regelmatig bezochten en de Sint Servaasabdij begunstigden.

 

 

 

 

Google straatbeeld