FRIEZENPLEIN

De Friezen vormden een Germaanse stam, die al uit de oudste geschriften over onze streken bekend is. Zij bewoonden ten tijde van de veroveringen van Caesar de kuststreken en het hele gebied ten noorden van de grote rivieren tot ver in Duitsland. In de Vroege Middeleeuwen werden zij bekend als kooplieden en handelaars.
 

Google straatbeeld