MONDRAGONSTRAAT

Christoforo de Mondragon (1504-1596) was een Spaans veldheer, die met Parma in 1579 Maastricht innam. Parma had de leiding aan de westzijde van Maastricht en De Mondragon aan de oostzijde.