KLEIN MEISJE EN WEZENTJE

Aan het Hofmeiersplein staat de beeldengroep : Klein meisje met wezentje uit 1981 van de maker Frans Carlier.