KUNSTWERKEN IN BEATRIXHAVEN

In Beatrixhaven staan meerdere kunstwerken. In de volgende pagina's worden deze beschreven.